video

https://en.wikipedia.org/wiki/Custom

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer-relationship_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_experience

https://en.wikipedia.org/wiki/Custom_(law)

https://en.wikipedia.org/wiki/Customs_declaration

Amazon.com: Choker Necklace – Personalized Choker Necklace …

Amazon.com: Arabic Name Necklace Personalized Name …

RUNAWAY CHOKER – Simpliciaty